วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีซ่อมเครื่อง Printer Canon จากช่างศูนย์ Canon

                                   วิธีซ่อมเครื่อง Printer Canon จากช่างศูนย์ Canon


ผมรวบร่วม รุ่นที่นิยมใช้กันในเมืองไทย ครับเป็นการแก้ปัญากเบื้องต้องหรือ การรีเซ็ต ค่าต่างๆ แก้ปัญาหา ERROR ต่างๆที่เกิดขึ้น


มาเริ่มกันเลยครับ วิธีแก้ไขแยกกตามรุ่นครับ

1.CANON  BJC-3000

อาการ  หลอด  LED  สีแดงกระพริบ  2  ครั้ง  = ไม่มีกระดาษ,  3  ครั้ง =  กระดาษติด, 4  ครั้ง = หมึกหมด

การสั่ง  PRINTEST
1.    เสียบปลั๊กไฟ>กดปุ่มPOWER  1  ครั้ง (รอจนหลอดLED  สีเขียวค้าง)
กดปุ่มเลื่อนกระดาษ( RESUME)ค้างไว้จนไฟสีเขียวกระพริบ  2  ครั้ง  แล้วปล่อยมือ
2.Canon  BJC-1000SP

การ ปริ้นเทส ด้วยมือกดปุ่มเลื่อนกระดาษซ้ำกัน  2  ครั้ง
การ ปริ้นเทส
1. กดปุ่ม  SESUME (รูปเลื่อนกระดาษ)กดย้ำ  2  ครั้ง

3.CANON  BJC-3000

อาการ  หลอด  LED  สีแดงกระพริบ  2  ครั้ง  = ไม่มีกระดาษ,  3  ครั้ง =  กระดาษติด, 4  ครั้ง = หมึกหมด
การสั่ง  PRINTEST
1.        เสียบปลั๊กไฟ>กดปุ่มPOWER  1  ครั้ง (รอจนหลอดLED  สีเขียวค้าง)
กดปุ่มเลื่อนกระดาษ( RESUME)ค้างไว้จนไฟสีเขียวกระพริบ  2  ครั้ง  แล้วปล่อยมือ

4.Canon i320, i255
Waste Ink Counter Reset.
Step 1 : Manual Temporary
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
or Step 1: Manual Temporary
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.

++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++

Canon
GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5.Canon PIXMA iP1000  
 Waste Ink Counter Reset  Manual for Service mode

1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.

6.CANON PIXMA iP1200, iP1600, iP2200 Service Tool
To reset waste ink pads counters you have to use iP1600 Service Tool:

1. Order and DOWNLOAD Service Tool for Canon iP1200, 1600, 2200
2. Unzip downloaded file by WinZip.
3. Run GeneralTool.exe file
4. Select the connected USB port number from USB PORT
5. Click LOCK RELEASE, and select the applicable model name in SET DESTINATION
6. In CLEAR WASTE INK COUNTER, select MAIN or PLATEN. The selected waste ink counter will be reset. MAIN resets the main waste ink counter, PLATEN resets the platen waste ink counter. If both the main and platen waste ink absorbers are replaced, reset both the main and platen waste ink counters.
7.Error Code Canon MP258


*** E04 = ตลับหมึกพิมพ์ไม่เข้าตำแหน่ง Home ( กรณีติด Ink Tank สายนำน้ำหมึกอาจตึงเกินไป )
*** E04 = กระดาษติด( เอากระดาษออก กดปุ่ม Color/จะทำงานต่อ หรือ Stop/ยกเลิกการทำงาน )
*** E13 = ตลับหมึก ดำ(PG 40/830) สี(CL 41/831) สีใดสีหนึ่งหมด หรือหมดทั้ง 2 ตลับ
*** E5 = ตลับหมึก ดำ(PG 40/830) สี(CL 41/831) Error หรือเสีย ( แก้ไขถอดทำความสะอาดแผ่นแผงวงจรที่ตลับ ด้วยยางลบ แล้วจึง Reset Error อีกครั้งหนึ่งอาจใช้งานต่อได้ )
*** E8 = ถังขยะใกล้เต็ม ( ใช้โปรแกรมเคลียร์ )
*** E14/E15 เครื่องไม่สามารถติดตั้งหัวพิมพ์ได้ ( ถอดตรวจสอบทำความสะอาดแผงวงจรที่หัวพิมพ์ แล้ว Reset Error )
*** E16 Protection Error ( เคลีย Error )
E2 2 No paper (ASF)

E3 3 Paper jam

E4 - No ink

E5 5 The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed , or the ink cartridges are not installed properly

E8 - Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full

E9 - The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing

E14 - The Ink cartridges whose destination are wrong

E15 15 Ink cartridge is not installed

E16 - Ink remaining is unknown - Black /Color

E19 - Failed to scan head alignment sheet

E22 2 Carriage error

E23 3 Paper feed error

E24 4 Purge unit error

E25 5 ASF(cam) sensor error

E26 6 Internal temperature rise error

E27 7 Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full

E28 8 Ink cartridge temperature rise error

E29 9 EEPROM error

E33 13 Paper feed position error

E35 15 USB Host VBUD overcurrent error - USB

E37 17 Abnormal motor driver error

E40 20 Other hardware error

E42 22 Scanner error


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น